Silikat Grundfärg

Silikat Grundfärg
Artikelnummer 140610 Kategori

427,00 kr748,00 kr

Beskrivning

Silikat Grundfärg är en oorganisk 1-komponent silikatgrund baserad på kalivattenglas för grundning före målning med Alcro Silikatfärg.

Silikat Grundfärg kan användas på betong, cement- och kalkcementputsade ytor. Kan användas ute och inomhus. Lämpar sig även bra för underlag som tidigare målats med cement-, kalkcement-
och silikatfärger.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

NYA YTOR: Rengör omålade ytor från smuts, lösa partiklar och salter. Betongelementytor kan målas tidigast efter en uppvärmnngsperiod. Formgjutna betongytor behandlas mekaniskt med t ex. sandblästring för att tillräcklig ytprofil skall uppnås och glasaktig blank cementsten avlägsnas. Avlägsna cementhud t.ex. med sandblästring, maskinell stålborstning eller trycktvätt med tillsats av sand. Nyputsade ytor behandlas tidigast efter 1-2 månaders härdning.

TIDIGARE MÅLADE YTOR: Organiska färger och beläggningar avlägsnas helt med lämplig metod t.ex. färgborttagningsmedel, högtryckstvätt, sandblästring eller vattenblästring. Avlägsna tidigare med kalkfärg målade, löst sittande eller mjöliga ytor med stålborste eller varmvattentvätt.

LAGNING: Sprickor och fel i konstruktionen repareras före målningen på betongytor med lämpligt reparationsbruk, dvs ett bruk som inte är lika hårt som underlaget och på putsytor med kalk- eller kalkcementputs. De reparerade ställena skall till kvaliteten och utseende vara lik den omgivande ytan. Lagningarna efterbehandlas omsorgsfullt och får härda ut före målning.

MÅLNINGSFÖRHÅLLANDEN: Ytan skall vara ren och fast, luftens och ytans temperatur minst +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80%. Måla ej i stark solsken eller i regn för att undvika brokighet.

APPLICERING: Ytor som inte skall behandlas skydda under målning. Eventuell färgstänk måste avlägsnas omedelbart med rent vatten.

SPÄDNING Vatten
VERKTYG Borste, pensel, roller el. spruta.
MATERIALÅTGÅNG 4-6m2/l för en behandling beroende

Mer information

Storlek

5L, 10L